Akıl ve zeka oyunları eğitimi

 • Akıl ve zeka oyunları nedir?

Akıl ve Zeka Oyunları kutu oyunları, ahşap bloklar, kartlar, sayılar ve harflerle türetilmiş bir çok oyunu içermektedir. Genel bir tanımlama yapmak gerekirse herhangi bir özel bilgi ve beceri gerektirmeden, verilen ip uçlarıyla akıl yürüterek çözülebilen problemlere Akıl ve Zeka Oyunları denilmektedir.

 • Akıl ve Zeka Oyunları çocuklara ne kazandırır?

Nesnelerin objelerin ve becerilerinin farkına varır. Etrafındaki olayları fark edebilme ve algılama becerileri kazanır. Kendi kabiliyetlerini ve eksik yanlarını algılayabilir.

  • Renkleri tanır, renkler ve şekiller üzerinde yorum yapabilir.
  • Ritmik sayma sistemlerini ve matematiksel düşünme becerileri gelişir.
  • Geometrik şekillerin özelliklerini kavrar ve terimleri rahatlıkla belirtebilir.
  • Problemlerle ilgili çözümü düşünebilir, çözüme ulaşabilmek için gerekli planlamayı yapabilir.
  • Karşılaştığı problemleri ve sistemleri anlayabilir, olaylar arasında ilişkiler kurabilir, sonuca ulaşabilmek için bir plan yaparak, bu planı uygulayabilmek için gerekli yöntemleri deneyebilir.
  • Problemi önce anlaması gerektiğini, elindeki materyallerin ne olduğu ve bunları nasıl kullanacağını bilir.
  • Mantıksal olarak düşünebilecek tümevarım ve tümden gelim kavramlarıyla ilgili çıkarımlar yapabilir.
  • Grup içerisinde aktif rol alabilecek gerektiğinde liderlik yapabilir.
  • Günlük hayatta ve derslerinde karşılaştığı problemlerle ilgili çözüm yöntemleri araştırır ve uygular.
  • Yaşantısı boyunca gerekli olan akıl yürütme işlevini bilir ve bunu uygulayabilir.
  • Karşılaştığı problemleri, çözüm yollarını ve mantıksal düşüncelerini akıcı bir dil kullanarak anlatabilir.
  • Problemin çözümünde birden çok strateji geliştirebilir.
  • Bilgiyi araştırmayı, üretmeyi ve kullanmayı öğrenir.

Anaokulu, İlk okul, Orta okul ve Lisede uygulama farkları var mıdır?

Her yaş grubunun gelişim düzeyine ve ihtiyaçlarına göre farklı alanlara yönelik Akıl ve Zeka Oyunları bulunmaktadır.

Okul öncesi Akıl ve Zeka Oyunları