Otizmli bireyler nasıl beslenmeli?

Sağlık Bakanlığı, hekim ve diyetisyenlere yönelik olarak “Otizm Spektrum Bozukluğu (Osb) Olan Bireylere Yönelik Sağlıklı Beslenme Önerileri Rehberi” yayınladı.

Yaygın gelişimsel bozukluk (YGB); birden fazla bozukluğu içeren genel bir tanı grubu olup erken çocukluk döneminde başlayan sosyal etkileşim, iletişim, dil gelişimi ve davranış alanlarında çoklu temel fonksiyonların gelişmesinde gecikmeleri de içeren bir spektrum bozukluğudur. Bu grupta yer alan ve en çok bilinen YGB otizm spektrum bozukluğu (OSB) dur. OSB genel olarak belirtileri yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden; etkileşim ve iletişim alanında belirgin gecikme, sapma ve kısıtlayıcı ilgi alanları ile kendini gösteren karmaşık gelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanır…

OSB; dünyada ve Türkiye’de artan yaygınlık oranlarıyla dikkat çeken özel bir gruptur. OSB’nin yaygınlığı konusunda kesin bilgiler bulunmamakla birlikte tüm ırklarda, etnik gruplarda kısaca her toplumda görülmektedir. OSB tanısı ilk geliştirildiği dönemde on binde bir olarak verilen görülme sıklığı, ABD’de “Hastalıkları Kontrol Etme ve Önleme Merkezi”nin 2012 verilerine göre 88’de 1 iken günümüzde OSB’nin her 68 çocuktan birini etkilediği; erkek/kız görülme oranının 5/1 olduğu, ancak genelde kızlarda daha ağır seyrettiği belirtilmiştir. Tüm engel gruplarında olduğu gibi otizmde de en önemli ilk aşama erken tanıdır. OSB’li her çocuğun birbirinden farklı özelliklere sahip olması nedeniyle uygun tedavi yaklaşımının seçilmesi, beklentilerin şekillenmesi, özelliklerin doğru anlaşılması ve bu özelliklere yönelik yöntemlerin geliştirilmesi için tanılama büyük önem taşımaktadır…

Otizmli çocuklarda beslenme problemleri yaygın görülmektedir. Otizm etiyolojisi kesin olarak bilinmese de tedavisinde son yıllarda uygulanan beslenme yaklaşımları, otizm semptomlarını yönetmek için uygun beslenmenin önemini vurgulamaktadır.

Bakanlığımızca uygulanan “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” kapsamında toplumda, sağlıklı beslenme konusunda bilinci ve farkındalığı oluşturmak amacıyla rehberler hazırlanmaktadır. Ayrıca 3 Aralık 2016 tarih ve 29907 sayı ile Resmi Gazetede, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Olan Bireylere Yönelik  Ulusal Eylem Planı (2016-2019) yayınlanmıştır. Bu planda; erken tanı, tanı, tedavi ve müdahale zincirinin kurulması, Türkiye genelinde OSB’nin, erken tanı amaçlı değerlendirme ve kesin tanı sürecinin kaliteli, hızlı ve yaygın şekilde sağlanması ile izleme ve destekleme programlarının oluşturulması yer almaktadır.

Bu kapsamda, Bakanlığımız koordinasyonunda ilgili akademisyenler, kurumlar ve STK’lar bir araya gelerek bilimsel literatür ve uygulamalar değerlendirilmiş, OSB tanısının alımını takiben yaşanan sağlık problemlerinden biri olan beslenme bozuklukları konusunda, hekim ve diyetisyenlere yönelik olarak “Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Olan Bireylere Yönelik Sağlıklı Beslenme Önerileri Rehberi” hazırlanmıştır. Rehber;

  • Otizm spektrum bozukluğu; tanı, tedavi ve izlem
  • Otizm spektrum bozukluğunda sık görülen beslenme sorunları ve öneriler
  • Beslenme izlem formu bölümlerinden oluşmaktadır.

Bu rehberle beraber hasta izleme konusunda yardımcı olması amacıyla algoritma kartı hazırlanmıştır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*